Obec Zátor
Zátor
Obec Zátor
Zátor
S čím Vám můžeme pomoci?
rozšířené vyhledávání
Kde nás
   najdete?
Verze pro seniory Mapa webu
adresa Obec Zátor,
Zátor 107
793 16 Zátor

Obec

Obec Zátor se nachází v okrese Bruntál, kraj Moravskoslezský. Obcí protéká řeka Opava a potok Zátoráček. Významnou historickou památkou je barokní kostel Nejsvětější Trojice s ohradní hřbitovní zdí z roku 1722. Obec Zátor sousedí na severovýchodě s Branticemi, na jihovýchodě s Lichnovem a na západě s Miloticemi nad Opavou, Novými Heřminovy a Čakovou. Od okresního města Bruntál je vzdálena 11 km a od krajského města Ostrava 55,5 km. 

Území je dobře dostupné automobily a autobusy ČSAD. Obec protíná frekventovaná komunikace I/45 vedoucí z Krnova do Bruntálu. Okrajem obce vede železniční trať Opava - Olomouc se železniční stanicí Zátor. Součástí katastrálního území Zátoru je i chatová osada pod Milotickým nádražím.

Adresa

Zátor 107
793 16 Zátor

JSDH Zátor

(Jednotka sboru dobrovolných hasičů)

Velitel JSDH Zátor

Jaromír Wysoglad - 736 647 326

Sběrný dvůr

 • Úterý:  15:00 - 18:00
 • Čtvrtek: 15:00 - 18:00
 • Každá sudá sobota: 9:00  – 12:00

Provozovatel:

Obec Zátor, Zátor 107, 793 16
IČO: 00296473 Tel.: 554 645 126

Starostka obce

Ing. Salome Sýkorová

 • předseda povodňové komise
 • vedouci krizového řízení v obci
 • tel: 724 178 620

Kontakty

 • Tel.: 554 645 126
 • E-mail: podatelna@zator.cz 
 • Dat.schránka: 6kqbad4
 • Bankovní spojení: Číslo účtu: 2723771 / 0100 Komerční banka a.s.

Informace o obci

 • ZUJ: 597988
 • Katastrální výměra: 1908,9 ha
 • Počet částí obce: 2 ( Zátor, Loučky )
 • Počet obyvatel: 1196
 • Průměrný věk: 42,13
 • Starostka obce: Ing. Salome Sýkorová
 • Pověřený úřad: Krnov (10 km)
 • Okresní město: Bruntál (12 km)
 • Kanalizace (ČOV): Ano
 • Pošta: Ano
 • Škola: Ano
 • Mateřská škola: Ano
 • Zdrav. středisko: ANO
 • Policie: Ne
 • Peněžní ústav: NE
 • Veřej. knihovna: Ano
 • Kino: Ne
 • Kulturní zař.: Ano
 • Sportovní zař.: Ano
 • Vodovod: Ano
 • Matrika: Ano
 • Plynofikace: Ano
 • Stavební úřad: Ne

Geografie

Obec Zátor leží v jihozápadním cípu krnovského okresu. Na severu hraničí s Čakovou, na východě s Branticemi a teritoriem Dubnice, na jihu a západě s Lichnovem a Miloticemi.

Zátorské údolí je úzké. Západní kopce se od východu a severovýchodu postupně zvedají nízkými příkrými svahy až k nejvyššímu, asi 500 m vysokému hřbetu. Ze svahu od obce Čaková se skýtá nádherný pohled na celé údolí Louček a vidíme horní část Zátoru, které vévodí kostel Nejsvětější trojice. Obec je obklopena lesy a kopci. Spodní částí /Loučky/ protéká řeka Opava, horní částí potok Zátoráček.

Malebná krajina, téměř nedotčená průmyslem přímo láká k dlouhým procházkám po okolí a pro milovníky přírody a turistiky bude toulání se zátorskou přírodou nezapomenutelným zážitkem v každém ročním období,neboť každé z nich má zde své kouzlo

Klimatické a přírodní podmínky

Podnebí je zde mírné, léto velmi teplé někdy s většími srážkami, způsobujícími občasné záplavy. Zimy- chladné, území spadá do 3. sněhové oblasti.

Příznivé podmínky pro pěstování pšenice, brambor.

Demografie

Předběžné výsledky sčítání lidu,domů a bytů k 1. 3. 2001:

 • počet obyvatel: 1190 (z toho počet mužů: 595,  z toho počet žen: 595)
 • s trvalým pobytem: 1189
 • s dlouhodobým pobytem: 1

Obyvatelstvo podle věku

 • věk 0 - 14 let: 218
 • věk 60 a více: 156 ( z toho muži: 63, z toho ženy: 93)
 • věk 15 - 59 let: 816 ( z toho muži: 431, z toho ženy: 385)

Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

 • celkem: 549 ( z toho muži: 316, z toho ženy: 233)
 • dojíždějící za prací do jiné obce ČR: 312

Obyvatelstvo podle národnosti

 • česká: 1131
 • moravská: 18
 • slovenská: 30
 • polská: 2
 • německá: 2
 • ostatní nezjištěná: 7

Občanská vybavenost - domovní a bytový fond

 • domy celkem: 343
 • byty celkem: 446
 • trvale obydlené domy: 295
 • byty trvale obydlené: 396 (z toho rodinné domy: 271
 • byty neobydlené: 50
 • neobydlené domy: 48

 • základní škola - kapacita 250 žáků
 • školní jídelna
 • tělocvična, atletický ovál
 • dětské hřiště s prolézačkami, lavičkami, pískovištěm - v dolní i horní části obce
 • mateřská škola - kapacita - 70 dětí
 • fotbalové hřiště TJ Sokol Zátor, posilovna, wellness
 • víceúčelové hřiště, tenis, volejbal, nohejbal, basketbal, házená
 • Obecní úřad - sídlo v kulturním domě Zátor - k dispozici taneční sál, vhodný pro pořádání plesů, zábav, soukromých oslav, svateb.
 • prodejny potravin- v dolní části obce 
 • jedna restaurace s možností teplé kuchyně
 • jeden motorest - ubytovací kapacita ,podél silnice I. třídy č. 45 směrem na Krnov
 • Praktický lékař pro dospělé

V roce 2006 byl nákladem cca 8,5 mil Kč vybudován chodník podél frekventované komunikace I/45, který přispěl k zajištění bezpečnosti všech účastníků sil. provozu. Zejména důchodců malých dětí, těhotných žen, matek s kočárky apod. Akce byla spolufinancována a podporována Moravskoslezským krajem a Státním fondem dopravní infrastruktury.

V roce 2005 byla nákladem cca 4 mil. Kč zrekonstruována Mateřská škola Zátor tak, aby provoz odpovídal všem hygienickým požadavkům. Samozřejmě byl nakoupen nový nábytek a hračky, aby se dětem v zařízení líbilo.

18. 12. 2000 - Udělení praporu a znaku obci Zátor - předal předseda Poslanecké sněmovny ČR, Václav Klaus starostovi obce Zátor (1998-2002) Jaroslavu Skřivánkovi. Návrh a výtvarné zpracování nynějšího znaku a praporu výtvarně zpracoval starosta obce Jaroslav Skřivánek. Návrh znaku a praporu obce byl schválen heraldickou komisí Poslanecké sněmovny ČR. Svěcení znaku a praporu obce proběhlo dne 6. září 2003 ve velmi slavnostní atmosféře. v kostele Nejsvětější Trojice v Zátoru, Znak a prapor obce Zátor a prapor ZŠ Zátor vysvětil biskup Ostravsko-opavský mons. František Václav Lobkovicz. Obecní symboly čestně opatrovali členové JSDH Zátor a prapor školy hasičský dorost. Kratičký proslov na téma symboliky, občanské sounáležitosti hrdosti a patriotismu úzce spjatého s bohatou historií Zátoru přednesla starostka obce Ing. Salome Sýkorová. Po vysvěcení a mši průvod účastníků směřoval na radnici, kde byly symboly předány. Odpoledne byl pro občany připraven kulturní program - vystoupení žáků ZŠ Zátor, vystoupení sólistů Slezského divadla v Opavě a účastníci mohli shlédnout vernisáž výtvarných děl našich žáků a také výstavku dobových fotografií na téma obec a její proměny.

ZACHOVÁNÍ, OBNOVA A ÚDRŽBA VENKOVSKÉ ZÁSTAVBY - Původní zástavba obce je relativně zachovalá. Výstavbou v období socializace venkova byla obec poznamenána pouze objekty bytovek v centru obce.
Významnou historickou památkou je barokní kostel Nejsvětější Trojice s ohradní hřbitovní zdí z roku 1722. V areálu hřbitova se nachází 4 kaple. Zajímavostí je, že tyto kaple patří věřícím několika obcí. Dvě kaple jsou věřících ze Zátora, po jedné kapli pak věřících z obce Heřminovy a Čaková.

Dále se na území obce nachází 50 objektů pro individuální rekreaci, většinou udržovaných a v zachovalém stavu. Obec byla silně poškozena povodněmi v letech 1996 a 1997. Škody po povodni v roce 1997 byly v obci Zátor odhadnuty na 70 miliónů korun. V rámci povodně bylo nařízeno 7 demolic, 5 objektů bylo pobouráno, 7 objektů bylo dlouhodobě neobyvatelných a 180 domů je mokrých a stále se opravují.

HOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ OBCE - V obci je v současné době provozováno několik živností. Zaměstnanost obyvatel je závislá na okolním trhu práce.

Největší firmou co do objemu realizované výroby i počtu zaměstnanců je fa IKTUS spol.s.r., která vyrábí kuchyňský nábytek a zaměstnává cca 200 zaměstnanců. Druhá největší firma - UNEKO spol. s.r.o se sídlem Nové Heřmínovy, pobočný závod Zátor, se zabývá strojírenskou výrobou a zaměstnává cca 70 zaměstnanců. Na třetím místě fa AGROZAT Zátor, spol.s.r.o. poskytuje jako jedna z mála pracovní příležitosti v zemědělství. Předmětem hospodaření je rostliná i živočišná výroba. Informace o ostatních firmách a podnikatelích působících v obci Zátor, najdete v sekci "Podnikatelské aktivity v obci".

Obec má ve svém vlastnictví 130 ha lesa,zdravotní středisko, Kulturní dům, ZŠ+ tělocvičnu, MŠ, ŠJ, fotbalové hřIště, hasičskou zbrojnici, bytovky č.p. 31, 52, 54, 56, 58, 86, 119, 120, 121 a 200. V územním plánu jsou k dalšímu podnikání doporučeny některé nevyužité objekty zemědělské výroby. Další atraktivní plochy pro podnikatelské aktivity jsou navrženy podél státní silnice I/45.

OBČANSKÁ VYBAVENOST - Značné škody při povodních se promítly i do občanské vybavenosti obce a některé služby a objekty zanikly právě v důsledku povodně.. Objekty občanské vybavenosti lze rozdělit do dvou skupin. První skupina je reprezentována soukromým sektorem, druhou skupinu zastupuje stát a obec. V obci je mateřská školka a úplná základní škola spádově i pro některé okolní obce. V obci je ordinace  praktického  lékaře. V Loučkách i v Zátoru jsou objekty občanské vybavenosti soustředěny kolem místních komunikací. Největší koncentrace objektů občanské vybavenosti je v prostorách křížení státních silnic č. I/45, III/45910 a III/4585, mezi kulturním domem a bytovám domem Loučky č.p. 31.

Obec Zátor je spádově orientována k městu Krnov, méně k Bruntálu. Jde o vazbu na pracovní příležitosti, základní a vyšší občanskou vybavenost, služby, dopravu, vodní hospodářství, energetiku a spoje. Území je dobře dostupné automobily a autobusy ČSAD. Obec protíná frekventovaná komunikace I/45 vedoucí z Krnova do Bruntálu. Okrajem obce vede železniční trať Opava - Olomouc se železniční stanicí Zátor. Součástí katastrálního území Zátoru je i chatová osada pod Milotickým nádražím. Základní škola se zapojuje do řady výchovně vzdělávacích projektů a je modernizována audiovizuální technikou. Nadstandardní nabídkou školy je školní psycholog a 1 x týdně logopedie, aby rodiče s dětmi nemuseli dojíždět do Krnova. Škola umožňuje také velké sportovní vyžití nejen pro děti (školní klub fotbalu a házené), ale také pro dospělé pronájmem tělocvičny. Obec nemá charakteristické centrum. Ve střední části obce se nachází Obecní úřad v objektu kulturního domu, hasičská zbrojnice, základní škola, Obecní pekárna s prodejnou, smíšené zboží, pošta. Obec má zájem vybudovat centrum v prostoru základní školy. V jarním období obec organizuje úklidové akce a k dispozici jsou sběrové kontejnery.

V roce 1998 byl otevřen Dům pokojného stáří, který vznikl za finanční pomoci Nadace Olgy Havlové. Celkové náklady na stavbu představovaly téměř 11 miliónů korun. Dům o kapacitě 9 bytových jednotek slouží místním starším občanům, kteří přišli v době povodní o střechu nad hlavou. K dispozici je i bezbariérový pokoj. Obdobným způsobem proběhla i rekonstrukce objektu bývalého kina. Vzniklo tak 12 bytových jednotek pro občany postižené povodní. Celkové náklady na stavbu se pohybovaly ve výši 20 miliónů korun. Při povodni v roce 1997 byl poškozen objekt i zařízení sauny provozované pro veřejnost. Provoz sauny bude znovu obnoven. Předběžně obec projednala s povodím Odry záměr výstavby přírodního koupaliště na řece Opavě v prostoru u elektrárny.

První zmínky o obci a vznik názvu obce

Ves a tvrz Sator ( lat. "oráč", pluh je na místní pečeti) se poprvé písemně připomíná v r. 1377, kdy ji vlastnil Štěpán z Varanova. Tak byla uvedena v listině, již se synové opavského knížete Mikuláše II. podělili o otcovské dědictví. Tehdy vzniklo krnovské panství, které obdržel Jan I.

Zátor patřil místnímu vladyckému rodu . Roku 1409 obýval tvrz Bohuš ze Zatora, v r. 1413 byl ve vsi zákupní fojt. V zemských deskách krnovských se toho roku objevil vedle latinského de Zator i německý název Zeyffersdorf, zřejmě tehdy tvrz a "dolní" ves splynuly s "horní" vsí jako jeden majetek, pro který se setrvačností užívalo obou názvů.

Stručná historie obce

1474

Ve válkách mezi králem Jiřím z Poděbrad a Matyášem Korvínem se tehdejší krnovský kníže Jan přidal na stranu krále Jiřího, byl r. 1474 zajat a jeho panství se ujal vítěz Matyáš. Zátor byl zřejmě v této uherské válce vypleněn. Pak byla pustá ves Zátor několikrát prodána.

1597

Místními farníky byl zakoupen velký zvon, který byl ulit opavským zvonařem Zachariášem Milnerem. Zvon váží 510 kg. Zvon přežil obě světové války a visí na věži dodnes. Původní kostel byl dřevěný s kamennou věží.

1603

Do r. 1603 vládl Krnovsku syn markraběte Jiřího Jiří Frydrych Hohenzollernský, za jehož vlády pokračoval příklon Krnovska ke Slezsku a zavádění němčiny jako úředního jazyka, který postupně vytlačoval latinu a češtinu. Pusté vsi byly postupně obnovovány. Na samém konci třicetileté války byl prý zátorský kostel vypálen Švédy při Torstenssonově tažení.

1651

Zátorští farníci nechali jako výraz vděčnosti za mír ulit nový zvon - 344 kg u zvonaře Hanze Knaufa v Opavě.

1668

P. Johann Georg Schulz zavedl samotné zátorské matriky

1753 - 1755

Patron Wenzel kníže Liechtenstein nechal zcela přestavět značně sešlý zátorský kostel na prostornou jednolodní klenutou stavbu.

1740 - 1742

V době válek o dědictví rakouské utrpěly jednotlivé obce velké škody, byl hlad , drahota, neúroda. Řada usedlostí zpustla.

1755

Bída byla završena pustošivou povodní kolem r. 1755. Trvalo léta, než se podařilo úrodnost obnovit. Ve větším měřítku se zde začaly pěstovat brambory a staly se základní plodinou a záchranou před hladomorem. Poslední velká morová epidemie zasáhla postupně od r. 1714 celou Moravu a nepochybně se nevyhnula krnovskému knížectví.

1770

Začalo se užívat domovních čísel.

1771 - 1774

katastrofální neúroda obilí, orientace na pěstování brambor.

1783

Byla postavena panem Katzerem dnešní farní budova, stáje, chlévy. Byla postavena zeď kolem hřbitova. Také nechal upravit pramen místní železité kyselky a vodu úředně přezkoušet a u c.k. zemského gubernia "aprobovat". V roce 1806 poznamenáno, že kyselka byla hojně čerpána a užívána a dokonce vyvážena do jiných míst.

1798

Zátor měl 104 domovních čísel a 613 německy mluvících obyvatel, kteří se živili zemědělstvím, lnářstvím, chovem dobytka. Loučky měly 90 domovních čísel a 549 německy mluvících obyvatel. Byl zde šenk, palírna, kovárna, myslivna, 2 mlýny a několik bělidel. Ve zdejším lese na tzv. Burgbergu jsou ještě znatelné prastaré zbytky zdí bývalého hradu.

1813

Povodeň zpustošila Loučky a dolní část Zátoru, zničila pole i domy.

1834

V Zátoru bylo 105 domů s 612-ti obyvateli, v Loučkách 95 domů s 593 obyvateli.

1848

Zrušení roboty a bylo publikováno císařské nařízení o zrušení dědičného rychtářství a starých obecních rad. Od té chvíle si měly obce rychtáře volit. Zákon o obcích ze dne 17.3.1849 prosadil zásadu, že základem svobodného státu je svobodná obec. Obecní zastupitelstvo je voleno občanstvem, rozděleným podle výše placených daní do čtyř volebních tříd, skládá se ze starosty, tří obecních radních a zastupitelstva. Od r. 1850 se staly správními jednotkami říše tzv. politické okresy místo dosavadních panství. Obce zátorské farnosti příslušely okresnímu hejtmanství v Krnově.

1855

Na Moravě řádila opět cholera.

1866

Válka s Pruskem přinesla další vlnu cholery

1880, 1890

Průtrže mračen a povodně. Došlo k obrovským škodám nejen v Zátoru, ale i v celém Slezsku.

1885

Vybudována okresní silnice přes Zátor.

15.10.1872

Uvedena do provozu železnice Olomouc- Bruntál- Krnov -Opava. Zastávka v Zátoru byla zřízena a otevřena až 1.8.1892

1990

Pacovala v Loučkách škrobárna. Zátor měl tehdy 126 domů s 739 obyvateli.

10.7. -  11.7. 1903

Po průtrži mračen sevopět vylila řeka Opava z břehů a zcela zaplavila Heřmanovy a Loučky. Velké škody byly na pozemcích i domech.

1910

K 31.12.1910 proběhlo v celém Rakousku-Uhersku sčítání lidu. Podle něho měl Zátor katastr 1227 ha, ve 150 ti domech 836 obyvatel, (823 katolíků, 12 evangelíků, 1 jiného vyznání. Všichni byli Němci, 13 z nich cizozemci. Čech nebo Polák nebyl v obci ani jeden. V obci byl katolický farní kostel, evangelický kazatelský úřad augšpurské konfese, dvoutřídní obecná škola, zkoušená porodní bába, hasičský sbor, zapsané výdělkové a hospodářské družstvo a spolek pojišťující proti škodám požárním, železniční zastávka.

Loučky měly katastr 681 ha, 137 domů s 698 obyvateli. 660 bylo katolíků, 36 evangelíků, dva židé. Všichni byli Němci, 18 cizozemců. Byla zde dvoutřídní obecná škola, lékař, zkoušená porodní bába, hasičský sbor, četnická stanice se třemi četníky, poštovní úřad s telegrafem a telefonní hovornou.

1919

Obec byla  elektrifikována.

7.10.1938

Německá armáda vstoupila od Krnova do údolí Opavy. Současně s ní projel Adolf Hitler po okresní silnici přes Loučky do Bruntálu a byl obyvatelstvem radostně vítán.

6.5.1945

Ruské jednotky vstoupily do Zátoru, německé jednotky, které měly na faře lazaret, se stáhly na sever. Hlavní transport Němců odešel ze Zátoru 6.5.1946. Přibývalo českých osídlenců. Bohoslužby byly slouženy česky i německy. Většina nových osídlenců musela být ze Slezska. Zátorští pocházeli z Frýdecka, Kozlovic u Frenštátu, z Hané.

1949

V Zátoru bylo založeno JZD, Zátor a Loučky spojeny v jednu obec se společným MNV. Nejdůležitější události týkající se kulturního, společenského, politického i ekonomického dění jsou zachyceny v Kronice obce Zátor, kterou počal psát kronikář obce pan Josef Holý dne 10. listopadu 1949. Předsedou tehdejšího MNV byl pan Čtvrtka Alois. Kronika čítá 484 stran a jsou zde pečlivě a věrně zachyceny nejdůležitější události života obce až do současnosti. Kronika je uložena na OÚ v Zátoru v kanceláři starosty a kdykoliv na požádání je možno do ní nahlédnout.

Obec

Aktuální počasí

dnes, úterý 18. 6. 2024
skoro jasno 26 °C 15 °C
středa 19. 6. slabý déšť 27/19 °C
čtvrtek 20. 6. slabý déšť 26/16 °C
pátek 21. 6. polojasno 24/16 °C

Aktuální teplota

30.7.2022 12:07

Aktuální teplota:

--- °C

Vlhkost:

--- %

Rosný bod:

--- °C

planujvylety.cz

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:1
DNES:422
TÝDEN:960
CELKEM:973813

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1
1
2
3 4 5 6 7
1
8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
1

Mobilní aplikace

logo mobilní aplikaceSledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

google-play-download

app-store-download

Mobilní rozhlas

Mobilni rozhlas

Mobilní rozhlas nám umožní ZDARMA posílát aktuální informace z obce přímo do vašeho telefonu, nebo na e-mail.
Informace

Skupina ČEZ

Logo ČEZ

Děkuji skupině ČEZ za podporu při rozsvícení našeho krásného vánočního stromečku v letošním roce.

Ing. Salome Sýkorová
starostka obce Zátor

Verze pro seniory Mapa webu