#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

Navigace

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Mobilní aplikace

logo mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Volně ke stažení:

google-play-downloadapp-store-download


Mobilni rozhlas

Mobilní rozhlas nám umožní ZDARMA posílát aktuální informace z obce přímo do vašeho telefonu, nebo na e-mail.
Informace

Logo ČEZ

Děkuji skupině ČEZ za podporu při rozsvícení našeho krásného vánočního stromečku v letošním roce.

Ing. Salome Sýkorová
starostka obce Zátor


Logo Radost


Logo EU


www.projekt-radost.eu

Czech POINT

czechpoint

Aktuální teplota

7.3.2021 13:26

Aktuální teplota:

11,5 °C

Vlhkost:

34 %

Rosný bod:

-3,9 °C

Aktuální počasí

Počasí dnes:

7. 3. 2021

poloj

Bude skoro jasno až polojasno. Denní teploty 4 až 8°C. Noční teploty -2 až -6°C.

Přehrát/Zastavit Další

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Povodňový plán

Povodňový plán

 

planujvylety.cz

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 4
DNES: 76
TÝDEN: 1214
CELKEM: 644605

Obsah

Bytová politika
 

Obec Zátor má celkem 29 nájemních bytů z tohoto počtu je 9 bytů v Domě pokojného stáří. 6 bytů v  podporovaném bydlení. Byty přiděluje obec na základě žádosti a bodového systému, který schválilo zastupitelstvo Obce Zátor. V současné době jsou všechny byty obsazeny.

V pořadníků, který je sestaven dle data podání žádost je 0 žadatelů o byt.

Zátor, Loučky čp. 31

 • 12 bytových jednotek

 

Zátor čp. 86 - dům pokojného stáří

 • 9 bytových jednotek
 • I. kategorie (1 bezbarierový)

 

Zátor čp. 130 - podporované bydlení pro seniory nad 70let

 • 6 bezbariérových bytových jednotek

 

Pravidla pro poskytování bydlení v nájemních bytech v majetku Obce Zátor

Úvodní ustanovení

Těmito pravidly se ve smyslu zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník / dále jen OZ/ ve znění pozdějších předpisů a zákona ČNR č.102/1992Sb. stanoví pravidla pro hospodaření s byty ve vlastnictví Obce Zátor
Současný správní řád nezná již institut přidělování bytů. Není povinnost Obce Zátor a není ani v jejich možnostech přidělit byt každému, kdo si požádá.
Pro účely těchto pravidel se rozumí :Bytem -místnost, nebo soubor místností, které jsou podle rozhodnutí stavebního úřadu určeny k bydlení a mohou tomuto účelu sloužit jako samostatné bytové jednotky (dále jen byt).
Pojem obytná místnost a obytná plocha bytu pro účely těchto pravidel určuje vyhláška Ministerstva financí č. 176/1993 Sb., v platném znění. Pojem domácnost pro účely těchto pravidel určuje  OZ.
Obecní nájemní byty jsou byty v domech v majetku Obce Zátor. Nájemní vztahy na tyto byty se řídí příslušným ustanovením OZ a těmito pravidly.
Žádostí o byt se pro účely těchto pravidel rozumí žádost o obecní nájemní byt a byt v Domě pokojného stáří Zátor čp. 86. 
Blízkými příbuznými nájemce se pro účely těchto pravidel rozumí jeho děti, vnuci, rodiče, sourozenci, zeť a snacha.
Vhodným bytem se pro účely těchto pravidel rozumí garsoniéra pro jedince, byt 1+1 pro dvě osoby, byt 1+2 pro tři osoby a byt 3+1 pro 4 a více osob.
Zastupitelstvo obce Zátor kontroluje provádění těchto pravidel a plní úkoly předepsané těmito pravidly.
Podání žádosti

Fyzická osoba (dále žadatel), která se uchází o nájem bytu, má právo podat žádost o byt na OÚ v Zátoru.
Žádost o byt může podat :

občan ČR, starší 18-ti let, způsobilý k právním úkonům, mající trvalý pobyt v obci Zátor a který

 • nemá dluhy vůči obci
 • nemá ve vlastnictví nebo nájmu byt nebo dům
 • nemá ve vlastnictví nebo spoluvlastnictví bytový dům
 • nebydlí v samostatném bytě v domě svých rodičů nebo blízkých příbuzných
 • nebydlí v domě nebo bytě svých rodičů nebo blízkých příbuzných, kteří jej dlouhodobě neužívají, protože mají k dispozici jiný dům nebo byt
 • kterému v minulosti nikdy byt přidělován nebyl
 • při podání žádosti zaplatí nevratný manipulační poplatek 100,- Kč - jakákoliv výjimka je nepřípustná
   

manželé, z nichž alespoň jeden je občanem ČR, je způsobilý k právním úkonům, má trvalý pobyt v obci Zátor a přitom

 • nemají dluhy vůči obci
 • nemají ve vlastnictví či spoluvlastnictví bytový dům
 • nebydlí v samostatném bytě v domě svých rodičů nebo blízkých příbuzných
 • nebydlí v domě nebo bytě svých rodičů nebo blízkých příbuzných, kteří jej dlouhodobě neužívají, protože mají k dispozici jiný byt nebo dům
 • kterým v minulosti nikdy byt přidělován nebyl
 • při podání žádosti zaplatí manipulační poplatek 100,-Kč, jakákoliv vyjímka je nepřípustná.

 

Žádost o byt nelze převést na jinou osobu včetně blízkého příbuzného.
OÚ Zátor - byty nepřijme do své evidence žádosti o byt v případě, že žadatel byl v minulosti nájemcem nebo vlastníkem bytu (domu) a ten dobrovolně opustil přímo či prostřednictvím prodeje výměny ( fiktivní výměna, koupě bytu do vlastnictví, následný prodej bytu atd…) nebo s ním nebyla prodloužena nájemní smlouva (neplacení nájemného, porušování domovního řádu a dobrých mravů). Případné odvolání žadatele na postup OÚ Zátor řeší Zastupitelstvo obce Zátor, které posoudí, zda postup OÚ Zátor byl v souladu s "Pravidly". Rozhodnutí ZO bude žadateli zasláno písemně do 30-ti dnů po zasedání ZO.
Evidence žádostí

Žádost o nájem bytu bude zaznamenána do knihy došlé pošty OÚ Zátor a označena číslem jednacím.
Žádosti se budou každoročně obnovovat, nevratný manipulační poplatek ve výši 100,-Kč se hradí při každém obnovení žádosti. Žádosti budou přijímány v průběhu celého roku a zpracovány 1x ročně tak, aby platný pořadník žadatelů byl vyhotoven vždy k 1.1. běžného roku. Tento pořadník bude vyhotovován 1x ročně, a to k uvedenému datu.
Na OÚ Zátor se provede kontrola údajů v žádosti uvedených. Neúplné žádosti budou vráceny k doplnění. Žadatel, jehož žádost je neúplná, bude nejpozději do 30-ti dnů od podání žádosti vyrozuměn písemným potvrzením, zda jeho žádost byla zařazena do seznamu žadatelů.
Žádost se vyřadí z evidence :
 

 • nesplňuje-li podmínky pro podání žádosti dle čl. II, odst.2
 • je-li bytová potřeba žadatele vyřešena
 • má-li žadatel zajištěno bydlení u druha nebo družky
 • zjistí-li se, že žadatel při podání, potvrzení nebo změně své žádosti uvedl nesprávné údaje, které ho neoprávněně zvýhodní
 • v případě, že žadatel odmítne uzavřít dohodu o přidělení bytu přiměřeného jeho žádosti nebo tuto bez vážných důvodů do 15-ti dnů ode dne doručení výzvy o možnosti přidělení bytu neuzavře
 • jestliže žadatel od své žádosti písemně odstoupí.

 

Stanovení pořadí žádostí

Evidované žádosti o byt budou seřazeny do tří samostatných seznamů podle členů žadatelovi domácnosti a zvlášť jeden seznam do Domu pokojného stáří Zátor čp. 86. Takto jsou sestaveny zvlášť seznamy žadatelů na byty velikosti 0+1 a 1+1 ( počet členů žadatelovi domácnosti 1 a 2 ) 2+1 počet členů žadatelovi domácnosti 3 ), 3+1 ( počet členů žadatelovi domácnosti 4 a více ) Na vlastní žádost může být žadatel umístěn v seznamu na větší byt do seznamu na byt menší- zařazení dle dosaženého bodového ohodnocení, ale vždy až v novém pořadníku.
Evidované žádosti o byt se třídí ve čtyřech samostatných seznamech (pořadnících), a to sestupně podle počtů bodů přiřazených na základě kritérií uvedených v čl. V. " Pravidel ". Je-li součet bodů stejný pro více žádostí, řadí se tyto žádosti dle data jejich podání.
Seznam žádostí je setříděn 1x ročně, vždy k 1.1. následujícího roku. Pořadí určené k tomuto termínu je závazné po celý následující rok. Žadatel je povinen obnovit žádost vždy k 15.11. běžného roku. Pověřený člen ZO provede v měsíci prosinci kontrolu pravdivosti všech údajů. Žadatel, který v žádosti uvede nepravdivé údaje , nebude do pořadníku zařazen.
 

Hodnocení žádostí

Každá žádost se hodnotí bodovacím systémem dle kritérií níže uvedených.

 1. Věk žadatele (v době podání žádosti)
  22 - 30 let 4
  30 - 40 let 3
  18 - 22 let 2
  40 a více u mužů 1
  DPS důchodci 5
 2. Počet dětí
  1 3
  2 a více 5
 3. Trvalé bydliště v Zátoru
  u rodičů 3
  v podnájmu 5
 4. Příjem domácnosti žadatele násobek životního minima
  menší nebo roven 1,0 1
  menší nebo roven 1,8 3
  nad 1,8 5
 5. Charakteristika domácnosti v dosud užívaném bytě
  skutečně bydlí  
  2 rodiny 3
  3 rodiny 5
  nad 1,8 5
  obytná plocha na osobu  
  do 4 m2 7
  do 8 m2 5
  do 12 m2 2
  nad 12 m2 0
 6. Délka podání žádosti
  2 body/rok
 7. Žadatel bydlí ve služebním bytě nebo pobývá mimo Zátor (studium, zaměstnání)
  -2 body


 

Podmínky pro uzavření nájemní smlouvy

Obec Zátor uzavře s žadatelem o byt, či výměnu bytu smlouvu o nájmu bytu , jestliže žadatel splňuje podmínky těchto pravidel a po projednání Zastupitelstvem obce Zátor.

Délka trvání nájmu

1. Nájemní smlouvy se uzavírají na dobu určitou, a to 1 rok. Za podmínek řádného užívání bytu a plnění si povinností plynoucích z nájemní smlouvy a domovního řádu, se nájem s nájemcem obecního bytu automaticky prodlužuje vždy na dobu neurčitou.
2. S žadateli o výměnu bytu se uzavírá nájemní smlouva rovněž na dobu určitou, a to na 1 rok.
3. Pokud nájemce nemá platný doklad k bytu z dřívějších let, bude nová nájemní smlouva vystavena rovněž na dobu určitou 1 rok, za podmínky, že na bytě nejsou evidovány žádné dluhy.

 

Výměna bytů

1. Pronajatý byt lze vyměnit jedině na základě písemné žádosti žadatelů o výměnu bytu. Souhlas s výměnou bytů dává zastupitelstvo obce. Výměna bytů se nepovolí, pokud jsou na některém z vyměňovaných bytů evidovány dluhy. Výměna bytů za větší se nepovolí v případě, kdy kterýkoliv z žadatelů měl evidovány dluhy za užívání bytu po dobu 12 měsíců, i ne po sobě jdoucích, které vznikly během posledních 3 let.
2. Byt ve vlastnictví Obce Zátor lze vyměnit jen za byt nájemní. Výměny s byty v rodinných domech nebo s byty družstevními se nepovolují. Výjimkou může být výměna v rámci vztahu rodiče - děti, kdy na byt v majetku obce jdou rodiče.
3. Výměna bytů se provede za účasti pracovníka Obce Zátor, který současně zapíše do protokolu stav měněných bytů. Součástí protokolu je i vyjádření, že účastníci výměny jsou se stavem bytu srozuměni a berou jej na vědomí.

Přechod nájmu

Přechod nájmu bytu bude pronajimatelem uznán pouze v případě, že na bytě nevázne dluh a jsou splněny podmínky uvedené v OZ, ve zněné pozdějších předpisů, tj. ust. § 2279 až 2284 nového občanského zákoníku. které je nutno prokázat následujícími skutečnostmi :

 • příbuzenský vztah doložený rodným listem, vyplývá -li to ze zákona
 • potvrzení o tom, že žadatel o přechod nájmu byl zapsán v evidenčním listě bytu původního nájemce jako další společný uživatel bytu
 • trvalý pobyt v předmětném bytě

   

 

Poskytování bytových náhrad

S ohledem na velmi tíživou bytovou situaci v obci Zátor se bytové náhrady přednostně nepřidělují. Žadatel o poskytnutí bytové náhrady si může, v případě, že doloží pravomocný rozsudek soudu, podat žádost o přidělení bytu a její vyřízení probíhá v souladu s těmito " Pravidly ".

Přenechání volných bytů

Přednostně je možné pronajmout volný byt nájemci obecního bytu, který uvolní doposud pronajatý byt, jenž je větší a kvalitou srovnatelný a nabízeným volným bytem. O použití článku VII. rozhodne zastupitelstvo obce.

 

Závěrečná ustanovení

Tato "Pravidla pro poskytování bydlení v nájemních bytech obce Zátor" byla schválena na veřejném zasedání ZO konaném dne : 24.11.2004 usnesením č.154/11/04 a nabývají účinnosti od 1.1.2005.
K tomuto datu se ruší platnost pořadníku žádosti o nájemní byt v obci Zátor.

dokument ke stažení