#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

Navigace

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Mobilní aplikace

logo mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Volně ke stažení:

google-play-downloadapp-store-download


Mobilni rozhlas

Mobilní rozhlas nám umožní ZDARMA posílát aktuální informace z obce přímo do vašeho telefonu, nebo na e-mail.
Informace

Logo ČEZ

Děkuji skupině ČEZ za podporu při rozsvícení našeho krásného vánočního stromečku v letošním roce.

Ing. Salome Sýkorová
starostka obce Zátor


Logo Radost


Logo EU


www.projekt-radost.eu

Czech POINT

czechpoint

Aktuální teplota

9.3.2021 04:13

Aktuální teplota:

-8,3 °C

Vlhkost:

85,5 %

Rosný bod:

-10,3 °C

Aktuální počasí

Počasí dnes:

9. 3. 2021

obl

Bude polojasno až oblačno, v Čechách až zataženo, místy slabé sněžení. Denní teploty 2 až 6°C. Noční teploty -1 až -5°C.

Přehrát/Zastavit Další

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Povodňový plán

Povodňový plán

 

planujvylety.cz

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 2
DNES: 39
TÝDEN: 172
CELKEM: 644820

Obsah

Sběrný dvůr

Provozovatel:           Obec Zátor

                                    Zátor107

                                    793 16 Zátor

                                    IČO: 00296473

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Zpracoval:       Ing. Salome Sýkorová

                          starostka                                

                                                                   

Za provozovatele schválilo: Zastupitelstvo obce Zátor dne 27. 5. 2020 usnesením č. 253/05/20

 

 

Článek 1.

VŠEOBECNÁ  USTANOVENÍ

 

    Provozní řád slouží k zabezpečení řádného provozu sběrného dvora (dále SD) bez škodlivého vlivu na životní prostředí, k ochraně života a zdraví osob. Hlavním smyslem sběrného dvora je shromáždění, popřípadě vytřídění a následně předání odpadů organizacím, zabývajících se jejich likvidací, se kterými Obec Zátor uzavřela smlouvy.

 

    Všichni pracovníci sběrného dvora a osoby, kterým byl povolen vstup do areálu, jsou povinni se řídit ustanoveními tohoto provozního řádu a dbát pokynů odpovědných pracovníků. Každý občan, který chce uložit odpad ve sběrném dvoře je povinen prokázat svou totožnost a trvalý pobyt v obci Zátor občanským průkazem. Chalupáři a chataři, kteří jsou majiteli nemovitosti v obci, se prokážou dokladem o vlastnictví nemovitosti a občanským průkazem. Poté můžou na základě pokynů obsluhy odložit svůj odpad.

 

    Všichni zaměstnanci obsluhující sběrný dvůr jsou povinni se nejméně jednou ročně seznámit s provozním řádem.

     Za dodržování provozního řádu odpovídá obsluha sběrného dvora – odpovědný pracovník nebo jím pověřená osoba.

 

     Tento provozní řád bude provozovatel průběžně aktualizovat v souladu se změnami legislativy platné na území ČR.

 

     S provozním řádem jsou povinni se seznámit všichni pracovníci podílející se na provozu sběrného dvora a tuto skutečnost potvrdit s uvedením přesného data. Za splnění tohoto ustanovení je odpovědný provozovatel sběrného dvora.

 

      Každá aktualizace v souladu se změnami legislativy platné na území ČR v provozním řádu podléhá schválení zastupitelstvem obce Zátor a bude přiložena písemnou formou jako nedílná součást tohoto dokumentu.

 

 

 

Článek 2.

ZÁKLADNÍ   ÚDAJE  O  ZAŘÍZENÍ

 

Název zařízení:                       Sběrný dvůr

Pozemek:                                parc. č 1256/3, 956/3, 1256/5, 1256/6, 1041, 956/1, 956/2, 949,   

                                                 1258,  v k.ú. Loučky u Zátoru

                                              

Kolaudační rozhodnutí vydal: Městský úřad Krnov

                                                    Odbor výstavby

                                                    Č. j.:  KRNOOV-70623/2017 voja ze dne 8. 11. 2017

 

Provozovatel zařízení:            Obec Zátor

                                                   Zátor 107

                                                         793 16 Zátor

IČ:                                              00296 473

DIČ:                                           CZ 00296 473

Bankovní spojení:                   KB,  a.s.

Číslo účtu:                               2723771/0100

 

Statutární zástupce : Ing. Salome Sýkorová – starostka obce

 

Vlastník zařízení:                    Obec Zátor

                                                  Zátor 107

          793 16 Zátor

                                                  IČ: 00296473

 

Jména vedoucích pracovníků zařízení

Lenka Skřivánková  – ekonomka obce tel.  554 645 126

 

Obsluha sběrného dvoru

Eva Čecháčková, 603 927 338

 

Kontaktní osoby pro případ havárie

Ing. Salome Sýkorová

554 645 126; 724 178 620

Lenka Skřivánková, ekonomka
54 645 126

 

 

 

DŮLEŽITÁ  TELEFONNÍ  ČÍSLA

 

Hasičský záchranný sbor:                  150

Rychlá lékařská pomoc:                     155

Policie:                                                   158

Integrovaný záchranný systém          122                                        


Místo uložení provozního řádu:                   
Provozní řád je uložen u zodpovědných pracovníků a u obsluhy sběrného dvora.      

 

 

 

 

Článek 3.
CHARAKTER  A  ÚČEL  ZAŘÍZENÍ

 

        Sběrný dvůr je umístěn u sil. I/45 Krnov - Bruntál a má samostatnou příjezdovou komunikací. Sběrný dvůr je určen pro sběr komunálního odpadu (velkoobjemového, biologického, oděvů, papíru a kartonu, skla, plastů, kovů, vyřazené elektrické a elektronické zařízení neuvedené pod čísly 20 01 21, 20 01 23 a 20 01 35, drobného stavebního odpadu) a nebezpečného odpadu od fyzických osob.

 

     Sběr obalového odpadu (papíru, plastu, skla, kovu aj.) vstupuje do systému společnosti EKO-KOM, do kterého je Obec Zátor zapojena. Tento systém zajišťuje odběr a využití odpadů z obalů prostřednictvím tříděného sběru v obcích a prostřednictvím činnosti osob oprávněných nakládat s odpadem. To znamená, že společnost EKO-KOM se podílí na financování nákladů spojených se sběrem, svozem, tříděním a využitím obalového odpadu.

 

     Obec Zátor je rovněž zapojena do kolektivního systému zpětného odběru elektrozařízení. Elektrozařízení, které je odevzdáno ve sběrném dvoře, určeném jako místo zpětného odběru, je následně předáno specializovaným firmám ASEKOL, ELEKTROWIN atd. Ty pak zajistí jeho ekologickou likvidaci podle vyhlášky 237/2002 Sb. o podrobném způsobu provedení zpětného odběru a vyhlášky 352/2005 Sb. o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o bližších podmínkách financování nakládání s nimi.

     Ve sběrném dvoře mohou být sbírány odpady pouze se souhlasem provozovatele sběrného dvora.

     Příjezdová komunikace sběrného dvora je napojena na  sil. č. I/45 Bruntál – Krnov.

 

 

Přehled druhů odpadů, pro něž je zařízení určeno:             

    

Katal. č. odpadu Název odpadu        Kategorie
13 02 08    Jiné motorové převodové a mazací oleje  N
15 01 02 Plastové obaly  O
15 01 06  Směsné obaly O
17 02 01 Dřevo        O
17 02 02  Sklo                  O
17 02 03 Plasty               O
17 03 02   Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01      O
20 01 01 Papír                 O
20 01 02 Sklo                  O
20 01 10 Oděvy                O
20 01 11   Textilní materiály  O
20 01 25  Jedlý olej a tuk O
20 01 26 Olej a tuk neuvedený pod číslem 20 01 25    N
20 01 27 Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice N
20 01 33 Baterie a akumulátory, zařazené pod čísly 16 06 01, 16 06 02 nebo pod číslem 16 06 03 a netříděné baterie a akumulátory  obsahující tyto baterie N
20 01 36 Vyřazené elektrické a elektronické zařízení   O
20 01 39 Plasty                                                                                                                                   O
20 01 40 Kovy                                                                                                                                    O
20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad        O
20 02 13 Rozpouštědla                                                                                                                      N
20 02 21 Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť   N
20 03 07 Objemný odpad O
  Kategorie O – jedná se o ostatní odpad  
 

Kategorie N – jedná se o nebezpečný odpad

 
     

                                                                   

 

 

Článek 4.

STRUČNÝ  POPIS  ZAŘÍZENÍ

 

Sběrný dvůr je tvořen zpevněnou plochou a je oplocen. Na zpevněné ploše jsou rozmístěny kontejnery na odpady kategorie O (ostatní) a uzamykatelný přístřešek pro umístění speciálních nádob pro nebezpečné odpady N (nebezpečné). Zařízení je určeno i pro sběr elektrozařízení podléhající zpětnému odběru. V areálu je dále umístěna i pracovní buňka pro obsluhu.

 

 

    Do otevřených velkoobjemových kontejnerů mohou být ukládány následující druhy odpadů:

 

 • objemný odpad
 • výrobky z pryže
 • železo
 • biologicky rozložitelný odpad
 • dřevo
 • papír a kartony

 

    Do plastových kontejnerů o objemu 1000l se ukládá

 • papír a kartony
 • plasty
 • sklo

 

    Do speciálního plechového kontejneru se ukládají

 • oděvy

 

Nebezpečný odpad se ukládá do tzv. EKO skladu

 

Jedná se o uzamykatelný ocelový objekt s podlahou a záchytnou vanou. Objekt je určen k dočasnému shromažďování nebezpečných odpadů. Odpady jsou ve skladu soustřeďovány v samostatných nádobách. Nádoby jsou označeny a vybaveny „Identifikačním listem nebezpečných odpadů“. Po naplnění shromažďovacího prostředku (nádoby) je odpad předán oprávněné osobě. Objem jednotlivých nádob nebude větší než 200l a objem všech odpadů zde dočasně shromážděných nedosáhne 1000l.

 

JEDNOTLIVÉ SPOLEČNOSTI KOLEKTIVNÍHO SYSTÉMU (ELEKTROWIN, ASEKOL a EKOLAMP) ODEBÍRAJÍ TYTO DRUHY ODPADŮ:

 

ASEKOL – A1 -  pouze PC monitory a televize, které nejsou nebezpečným odpadem, které jsou uloženy v uzamykatelném kontejneru.

 

ASEKOL – A2 – malé spotřebiče – osobní počítače, laptopy, notebooky, elektronické diáře, tiskárny, kopírovací zařízení, elektrické a elektronické psací stroje, kapesní a stolní kalkulačky, zařízení pro přenos zvuku, obrazu a jiných informací, radiobudíky, radiomagnetofony, videokamery, videorekordéry atd., které jsou uloženy v uzamykatelném kontejneru.

 

ELEKTROWIN – velké spotřebiče  B1 – chlazení - velká chladicí zařízení, chladničky, mrazničky a jejich kombinace, klimatizační zařízení, které jsou uloženy v uzamykatelném kontejneru.

 

ELEKTROWIN – velké spotřebiče B2 – velké spotřebiče - zařízení s rozměry většími než 40x80x50 - pračky, sušičky, myčky nádobí, pečící zařízení, sporáky, plotny, mikrovlnné trouby, elektrická topidla, radiátory, ventilátory, sekačky, zařízení pro postřik, elektric. vrtačky, pily a další el. nářadí pro domácí dílnu atd., které jsou uloženy v uzamykatelném kontejneru.

   

ELEKTROWIN – malé spotřebiče B3 – zařízení s rozměry menšími než 40x80x50 – tzn.: elektrické a elektronické zařízení z domácností - vysavače, čistící stroje na koberce, ostatní zařízení pro čištění, šicí stroje, zařízení používaná k pletení, tkaní, žehličky, topinkovače, fritovací hrnce, kávovary a mlýnky, hodinky, budíky, elektrické nože, otvíráky, elektronické váhy, fény, zastřihávače vlasů, holicí strojky, vrtačky, pily, zařízení pro soustružení, vrtání, broušení, drcení, ražení atd., které jsou uloženy v kontejneru.

 

EKOLAMP – světelné zdroje, svítidla a LED, které jsou uloženy v uzamykatelném kontejneru.

 

     Elektrozařízení, která odebírají výše uvedené společnosti, nejsou nebezpečným odpadem.  Nevyžadují zvláštní opatření dle zákona o odpadech ani se neuvádí do evidence odpadů.

 

 

      Volná plocha sběrného dvora je dostatečně velká k manipulaci pro třídění a odvoz tříděného odpadu.

      Na volné ploše lze přechodně umístit další kontejnery pro odpad tak, aby nebránily manipulaci a provozu na sběrném dvoře.

     Kontejnery se po naplnění odvážejí mobilní technikou k dalšímu zpracování.

 

     Obsluha sběrného dvora má k dispozici objekt s vlastním sociálním zázemím s tekoucí pitnou vodou a napojením do žumpy. Vytápění je zajištěno pomocí elektrických topidel.

 

     Manipulační plocha je spádována pro odvod srážkových vod a napojena do příkopu odvodu srážkových vod před pozemkem sběrného dvoru.

 

 Způsob ochrany horninového prostředí

 

Ochrana horninového prostředí byla již řešena v rámci projektu stavby. Zpevněné plochy sběrného dvora. Odpadů jsou stavebně izolovány tak, aby nedocházelo ke zhoršení kvality povrchových a podzemních vod.

 

Odpady, odpadní vody a emise do ovzduší vystupující ze zařízení

 

Při provozování zařízení sběrného dvora tříděného odpadu nedochází k únikům emisí do vnějšího ovzduší a nejsou produkovány odpadní vody.

  Na sběrném dvoře je stanovena hmotnost dovezeného odpadu odhadem, popř. dle velikosti odpadu zvážen paletovací váhou nebo kalibrovanou vahou.

 

 

 

Článek 5.

TECHNOLOGIE  A  OBSLUHA  ZAŘÍZENÍ

 

Příjem odpadů

 

  Obsluha sběrného dvora určí místo nájezdu vozidla s přijímaným odpadem, zkontroluje místo bydliště dodavatele odpadu, dále provede vizuální kontrolu dovezeného odpadu. Poté obsluha dvoru dohlíží na uložení odpadu do označeného kontejneru podle druhu odpadu.

  Odpad se ve sběrném dvoře nezpracovává, neupravuje či nelikviduje.

 

 • Provozovatel je povinen zamezit možnosti nekontrolovatelného navážení nebo nanášení odpadu do sběrného dvora tříděného odpadu
 • Řidiči automobilů, přivážejících odpad, ale i odpad odvážející, jsou povinni dbát pokynů pověřené osoby a dodržovat tento provozní řád

 

 

 1. Obsluha sběrného dvora (SD) zodpovídá za:

 

 • provoz SD v souladu se všemi právními předpisy
 • dodržování provozního řádu
 • ukládání odpadů uvedených v tomto provozním řádu
 • řádné vedení provozního deníku SD
 • řádné vedení evidence odpadů, zařazení odpadů dle druhů a jejich uložení do jednotlivých kontejnerů
 • bezpečnost provozu, udržování čistoty, organizaci provozu
 • používání ochranných pomůcek
 • provádění vstupní kontroly odpadů, organizaci svozu a odvozu odpadů
 • vystavování dokladů o převzetí odpadu
 • řádný stav SD, zejména informačních tabulí
 • dodržování bezpečnostních předpisů o ochraně zdraví při práci a požárních předpisů
 • provádění opatření na odstranění mimořádných událostí

 

 1. Obsluha sběrného dvora se řídí:

 

 • provozním řádem sběrného dvora
 • pokyny zodpovědného pracovníka

 

Odvoz odpadů

 

      Odvoz jednotlivých druhů odpadů je prováděn vždy po naplnění oddělených shromažďovacích nádob.

     Odvoz zpětně odebíraných elektroodpadů se uskutečňuje po zadání do informačního systému jednotlivých společností v rámci kolektivního systému.

     Ostatní odpady jsou odváženy k recyklaci nebo k uložení na skládku.

     Vytříděné plasty, sklo a papír jsou odváženy obcí, popř. odváženy firmou zabývající se odkupem vytřízeného druhu odpadu.

 

 

Článek 6.

MONITOROVÁNÍ  PROVOZU  SEPARAČNÍHO  DVORA

 

Denně jsou obsluhou sledovány:

Prašnost

 

Při provozu sběrného dvoru zvláště v letních měsících v období sucha může dojít ke zvýšené prašnosti povrchu zpevněných manipulačních a pojezdových ploch v areálu provozovny. Tato prašnost bude odstraněna zkrápěním ploch pomocí kropicího vozu.

 

Znečištění plochy nebezpečnou látkou (např. nafta)

 

     V případě úkapu nebezpečných látek použít čistící materiál nebo sorbent z havarijní soupravy! Znečištěný materiál nebo znečištěný sorbent předat k likvidaci specializované firmě. Odpady z vlastní činnosti vzniklé provozem separačního dvora např. znečištěný sorbent, písek, mastné hadry, předat ke zneškodnění rovněž specializované firmě.

 

 

 

Článek 7.

ORGANIZAČNÍ  ZAJIŠTĚNÍ  PROVOZU


 

Provozní doba zařízení

Pracovní dny                          úterý, čtvrtek            15:00 – 18:00 hodin

Mimo pracovní dny               sobota, každá sudá   9:00 – 12:00 hodin

 

     V případě mimořádných akcí může být provozní doba upravena.

 

     Po celou dobu provozní doby sběrného dvora je přítomna obsluha.

 

     Dodavatel odpadu s osobním vozidlem, popř. s vozidlem s přívěsným vozíkem, najede na manipulační plochu. Z manipulační plochy mohou občané odkládat jednotlivé druhy komunálního odpadu do sběrných kontejnerů umístěných po obvodu této plochy, vždy za přítomnosti obsluhy separačního dvora.

     Manipulace s odpadem k další likvidaci musí být prováděny dle postupů stanovených zákonem o odpadech, vždy za přítomnosti obsluhy sběrného dvora.

     Pohyb po sběrném dvoře je povolen pouze za přítomnosti obsluhy a jen po dobu nezbytně nutnou k předání odpadu.

     Po odložení odpadů a po případném vydání potvrzení obsluhou sběrného dvora opouští občan s vozidlem sběrný dvůr.

 

 

 

Článek 8.

VEDENÍ  EVIDENCE  ODPADŮ  PŘIJÍMANÝCH  A PŘEDÁVANÝCH  DO  ZAŘÍZENÍ  I  V  ZAŘÍZENÍ PRODUKOVANÝCH

 

     Evidence odpadů ve sběrném dvoře je třeba provádět dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů  - § 39 zákona a vyhlášky  383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění podrobnějších předpisů, část šestá, § 21. Průběžnou evidenci odpadů sběrného dvora je nutné archivovat po dobu 5 let. Prvotní evidence je vedena v Provozním deníku. Následně je evidence zpracována v náležitostech § 21 vyhlášky  383/2001 Sb., příloha č. 20.

 

    Je vedena evidence odpadů přijímaných a předávaných.

     Identifikací fyzických osob se rozumí zjištění jména, příjmení, data narození, adresy trvalého pobytu podle občanského průkazu nebo jiného průkazu totožnosti každé z osob, od které byly odpady odebrány.

     Při identifikaci výše uvedených odebraných odpadů je nutné uvést také datum a hodinu odebrání.

 

     Odpady, které se na sběrném dvoře nesmějí odebírat, jsou odpady mající povahu:

 

a) uměleckého díla nebo jeho části,

b) pietního nebo bohoslužebného předmětu nebo jeho části,

c) průmyslového strojního zařízení nebo jeho části,

d) obecně prospěšného zařízení nebo jeho části, zejména zařízení pro hromadnou dopravu, dopravního značení, součásti nebo příslušenství veřejného prostranství a pozemních komunikací a energetické, vodárenské nebo kanalizační zařízení.

 

 

 

Článek 9.

BEZPEČNOST PROVOZU  A  OCHRANA  ŽIVOTNÍHO  PROSTŘEDÍ A  ZDRAVÍ LIDÍ

 

 

1. Protipožární opatření

 

     Pracovníci zabezpečující provoz sběrného dvora odpovídají za dodržování protipožárních předpisů. Sběrný dvůr má k dispozici hasicí přístroje, které jsou umístěny v budově pro obsluhu.

2 ks HP vodní  - 10 kg

V případě požáru jsou povinni vyrozumět mobilním telefonem hasiče č. tel.: 150.

 

 

2. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

 

Sběrný dvůr je vybaven lékárničkou první pomoci, tekoucí pitnou vodou a pro případ úniku nebezpečných látek havarijní soupravou. Obsluze sběrného dvora jsou poskytovány následující osobní ochranné prostředky:

 

 • Ochranné brýle
 • Ochranné pracovní rukavice
 • Pracovní oděv
 • Pracovní obuv

 

     Pro zajištění bezpečnosti a hygieny práce je nezbytné dodržovat platné bezpečnostní a hygienické předpisy, minimálně 1x ročně provést školení obsluhy sběrného dvora z bezpečnostních a požárních předpisů. Při jakékoliv manipulaci s odpady používat ochranné rukavice a ochranný oděv. Při manipulaci s odpady nejíst, nepít a nekouřit.

 

     Při provozování sběrného dvora pro občany obce musí být vždy učiněna taková opatření, aby i osoba neškolená neutrpěla úraz při ukládání odpadů.

     Provoz sběrného dvora je vždy veden tak, aby obsluha sběrného dvora věděla, že v danou chvíli zde občan ukládá odpad.

     Prostory jsou osvětleny dostačujícím umělým osvětlením. Celý areál sběrného dvora zcela vylučuje možnost kouření, což je řádně označeno výstražnými nápisy.

 

 

3. Způsob poskytování předlékářské první pomoci

 

a) zasažení kůže:


     Při zasažení kůže opláchneme proudem vody, odstraníme nasáklý oděv a oplachujeme kůži proudem vody. Potřísněný oděv nesvlékáme přes obličej a dbáme, aby odtékající voda nezasáhla ty části těla, které nebyly kontaminovány. Po důkladném oplachu trvajícím asi 10 minut, provedeme omytí mýdlem a opět důkladně opláchneme vodou. Kde je to účelné, je třeba ostříhat nehty, vlasy. U poleptání žíravinami překrýváme postižená místa sterilním obvazem. U žíravin má oplachování větší význam než neutralizace.

 

b) zasažení oka:

 

     Postižené oko vyplachujeme vodou a to směrem do vnitřního koutku k zevnímu koutku oka, aby voda nestékala do druhého nepostiženého oka, k ústům a nosu. Výplach oka provádíme 5 až 10 minut, nikdy nepoužíváme neutralizační roztoky. Pokud má postižený křečovitě sevřené víčko, je na místě mírné násilí k jeho rozevření.

 

 

     Ve všech případech po okamžitém poskytnutí první pomoci (viz výše) zajistíme neprodleně odbornou lékařskou pomoc u pohotovostní služby akutní lékařská pomoc tel. č.: 155.

 

Sanitární opatření:

 

     Pravidelně 1x týdně provést očistu celého sběrného dvora.

     K zabezpečení dezinfekce odpadových nádob provést 1x ročně jejich dezinfekci.


 

 

 

Článek 10.

PROVOZNÍ  DENÍK  SBĚRNÉHO DVORU

 

     Provozní deník zařízení slouží k dokumentování provozu sběrného dvora a je veden obsluhou. Pracovníci sběrného dvora jsou odpovědní za vedení provozního deníku, který obsahuje níže uvedené údaje. Informace o provozu jsou zaznamenávány do provozního deníku denně.

 

Provozní deník zařízení je veden obsluhou zařízení, která do něj zaznamenává:

 

 1. Všechny skutečnosti charakteristické pro provoz zařízení

 jména obsluhy,  

 • údaje o dodavateli odpadů

– jméno, bydliště, (u kovových odpadů navíc datum narození, č. OP)

– název, katalog. číslo a kategorie odpadu

– popis vzniku odpadu,

– množství odpadů,

– datum předání a převzetí odpadů (u kovových odpadů navíc hodina odebrání)

 •  údaje o sledování provozu zařízení:

 – spotřeba elektrické energie,

 – spotřeba vody,

 – návštěvnost sběrného dvora,

 – množství a druhy přivezených odpadů,

 – provedené opravy a údržby,

 – provedené kontroly

 

2.  Další údaje o monitorování dle čl. 6 tohoto Provozního řádu

3.  Záznamy o školení pracovníků zařízení

4. Záznamy o všech mimořádných událostech ve sběrném dvoru (havárie, nepřijetí odpadu  apod.), včetně jejich příčin a nápravných opatřeních

 

Údaje v provozním deníku se budou archivovat po dobu 5-ti let.

V Zátoru   2020-06-02